Financiële verslaggeving beperkt zich niet alleen tot externe verslaggeving (jaarrekeningen), want ook de interne berichtgeving kan onder dit begrip ressorteren. Verslaggeving kan worden omschreven als gegevensverschaffing, want gegevens leiden immers tot  informatie voor de belanghebbenden.
Externe verslaggeving heeft een ruime basis, want deze is gebaseerd op onder andere bedrijfseconomie, communicatie, recht (wet- en regelgeving) en maatschappelijke ontwikkelingen. Voor het opstellen van jaarrekeningen op basis van de financiële registratie, is dan ook een grote mate van kennis benodigd van de relevante wet- en regelgeving.
Tijdens de bespreking van de jaarrekening nemen wij onder andere met u de jaarrekening door in relatie tot uw vooruitzichten, mogelijkheden en ambities. Hierbij is toekomstgericht economisch denken leidend tijdens onze advisering, want de resultaten uit het verleden verbinden wij met een toekomstvisie voor uw bedrijf. Op onze manier laten wij een samenspel ontstaan tussen accountancykennis en waarderingsexpertise.

Onze passie voor financiële verslaggeving in combinatie met uw passie voor uw bedrijf is de perfecte basis voor een goede constructieve samenwerking.

Wij verrichten onder andere de volgende diensten:
–          Advisering over wet- en regelgeving voor verslaggeving;
–          Jaarrekeningen;
–          Financiële administraties;
–          Loonadministratieve diensten;
–          Overige vraagstukken.

De overige expertise-vraagstukken kunnen onder andere bestaan uit:
–          Periodieke rapportages;
–          Advisering bij faillissementen;
–          Ondernemingsscan;
–          Assisteren bij prognoses;
–          Assisteren bij financieringsaanvragen.