Ons team adviseert u graag over de dagelijkse actualiteit op het gebied van belastingwetgeving, want de actualiteiten hebben natuurlijk uw aandacht, maar door de waan van de dag geeft u deze ontwikkelingen waarschijnlijk minder aandacht dan u zou willen en kunt u gemakkelijk verstrikt raken in gecompliceerde regelgeving op dit gebied.
Wij streven naar een continue kwaliteitsverbetering van onze dienstverlening. Om die reden hebben wij ook een horizontaal toezicht koepelconvenant gesloten met de Belastingdienst. Horizontaal toezicht is gebaseerd op een vertrouwde en transparante samenwerking tussen ons team, de belastingplichtige en de Belastingdienst. Bij onze belastingadvisering streven wij naar het hoogst mogelijk haalbare, dat verder gaat dan alleen het voldoen aan de complexe wet- en regelgeving. Voorwaardelijk aan onze optimale belastingadvisering is, dat wij van onze cliënten op hun beurt verwachten dat zij ons tijdig en maximaal inlichten.

Onze kennis van belastingadvisering in combinatie met uw passie voor uw bedrijf is de perfecte basis voor een goede constructieve samenwerking.

Naast de jaarlijks terugkerende werkzaamheden, aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting, verrichten wij met onze multidisciplinaire aanpak onder andere de volgende belastingadvisering:

–          Diverse belastingmiddelen (bijv. omzet- en loonbelasting, winstbelasting);
–          Pensioenadvisering;
–          Innovatieregelingen/ subsidies;
–          (Internationale) bedrijfsstructuur en/ of opvolging;
–          Transferpricing;
–          Schenk- en erfbelasting.