Wat is de overeenkomst tussen Melenhorst Accountants en Business Valuators B.V. en zijspanteam/ sidecarteam Van Werven-Van der Putten?

Zo op het eerste oog lijken er weinig overeenkomsten te vinden, maar toch sponsoren wij team Van Werven-Van der Putten. Waarom?

Omdat Martin Melenhorst wel degelijk gelijkenissen ziet. Gelijkenissen die ook voor hem een wezenlijk onderdeel uitmaken van zijn dagelijkse werkzaamheden. Bij het rijden met een zijspan is de timing van cruciaal belang. Ook voor de cliënten die door het Melenhorst-team worden bediend is de timing van groot belang. Te vroeg of te laat kan net het verschil maken tussen falen of slagen en winst of verlies. Aldus Gert van Werven: “Om de juiste doelen te bereiken zijn er vele puzzelstukjes die op de juiste plaats moeten vallen. Door het missen van één puzzelstuk kan een doel al gemist worden. Om de puzzel compleet te houden moet er een bepaalde visie zijn die wordt nagestreefd”. Het opereren als een team is dan ook de enige weg naar succes, waarbij samenwerken en vertrouwen essentieel is. Martin Melenhorst kan zich dan ook helemaal vinden, in overdrachtelijke zin vanzelfsprekend, in de uitspraak van Gert van Werven: “Samen is het de kunst om de juiste rijrichting  te krijgen en de circuits zo snel mogelijk te berijden en de competitie aan te gaan met de overige deelnemers”.

In het zakenleven is er een trend om sport en zaken doen samen te samenvoegen. Kennis, kunde, netwerk en financiële mogelijkheden van een bedrijf kunnen van zeer grote waarde zijn voor de ontwikkeling van een team of sporter. Ons team op zijn beurt, kan op deze manier naar buiten treden met het imago en de reputatie waar zij voor staan. Een perfecte synergie.